Leieavtale og reglement for losje i Oslo Spektrum

Oslo Spektrum Arena AS, heretter kalt OS, gir leietaker disposisjonsrett til losje i henhold til
kontrakt på følgende vilkår:

Avtalen gjelder for det arrangement og den losje som er beskrevet på kjøpssiden.
Antallet personer i losjen kan ikke overskride det antallet billetter man mottar.
Leietaker er ansvarlig for losjen i det gjeldende tidsrommet.
Losjen er ikke tilrettelagt for rullestolbruker. Adkomst er delvis via trapp.
Dersom arrangementet blir avlyst vil hele beløpet bli tilbakeført leietaker.
Dersom arrangementet blir utsatt vil leietaker kunne velge å gå fra avtalen. Hele beløpet vil
da bli tilbakeført leietaker.

Leietakers plikter

 • Leietaker disponerer losjen i den avtalte kontraktsperioden. Losjen er disponibel fra arrangementets døråpning til en halv time etter arrangementsslutt. Dersom OS eller arrangør krever at innslipp skal utsettes eller utslipp skal fremskyndes, må leietaker forholde seg til de retningslinjer som gis av autorisert personell, som for eksempel verter og sikkerhetsvakter.
 • Leietaker må være over 25 år og selv være til stede på arrangementet.
 • Leietaker er ansvarlig for at ingen gjester i losjen opptrer plagsomt eller skadelig overfor andre tilstedeværende i Oslo Spektrum.
 • Leietaker er ansvarlig for at gjestene i losjen er informert om losjereglene og at alle følger disse.
 • Leietaker er ansvarlig for at arrangementets aldersgrense overholdes og at gjestene eventuelt medbringer legitimasjon. Dersom dette ikke overholdes, kan det medføre bortvisning.
 • Leietaker skal sørge for at ingen mindreårige gjester nyter alkohol i losjen.
 • Losjen kan ikke benyttes av flere personer enn det antallet billetter man mottar.
 • Leietaker/leietakers gjester må bestille all servering av mat og drikke gjennom OS. Medbrakt mat eller drikke er ikke tillatt i losjen.
 • Leietaker/leietakers gjester må forholde seg til de instrukser som gis over høyttaler eller av autorisert personell, som for eksempel verter og sikkerhetsvakter.
 • Leietaker er ansvarlig for å holde OS eller tredjemann skadesløs for ethvert tap som oppstår som følge av skade, mislighold eller annen tapsbringende handling fra leietakers side, herunder leietakers representanter, ansatte, gjester eller andre som oppholder seg i losjen med leietakers tillatelse.

Oslo Spektrum Arena AS’ plikter

 • OS er ansvarlig for at losjen er rengjort
 • OS sender adgangstegn på e-post til leietaker, som fordeler disse til gjestene. Adgangstegnene gjelder også som barpass. Dersom leietaker/leietakers gjester ikke kan vise gyldig adgangstegn etter at arrangementet har startet, kan OS avvise tilgang til losjen.
 • OS har intet ansvar overfor skade som måtte oppstå på leietaker, leietakers representanter, ansatte, gjester eller andre som oppholder seg i losjen med leietakers tillatelse.
 • OS gjør oppmerksom på at losjen ikke er tilrettelagt for rullestolbruker

Servering

Dersom man ønsker mat i losjen, må bestillingen sendes senest tre virkedager før arrangementsdagen. Drikke som skal stå fremme i losjen ved ankomst, må forhåndsbestilles senest to virkedager før arrangementsdagen. Drikke kan også kjøpes i Premium-området eller via QR-kode på arrangementsdagen.

Forhåndsbestilling av mat og drikke kan gjøres via e-post til foodandbeverage@oslospektrum.no. Mat og drikke må forhåndsbetales ved faktura etter bestilling, eller i Premium-baren ved ankomst.

Det vil påløpe et fakturagebyr ved all fakturering.