Losjereglement

2024-02-24T16:07:11+01:00

Leieavtale og reglement for losje i Oslo Spektrum Oslo Spektrum Arena AS, heretter kalt OS, gir leietaker disposisjonsrett til losje i henhold til